Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ONLINE OKTATÁSI FELÜLET

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Szövetség Online Oktatási Felületét használó magánszemélyek személyes adatainak tárolására és kezelésére vonatkozik.

Az Online Oktatási Felület elérési útvonala: https://oxix.lovasszovetseg.hu/

1. Az adatkezelő adatai

 • Szervezet neve: Magyar Lovassport Szövetség (továbbiakban Szövetség)
 • Székhely: Nemzeti Lovarda, 1087 Budapest, Kerepesi út 7.
 • E-mail: office@lovasszovetseg.hu
 • Telefonszám: +36 1 499 9950

2. az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Online Oktatási Felületen történő regisztráció és az ügyfélkapu használatának biztosítása. Az Online Oktatási Felületen keresztül a felhasználók a Szövetség által szervezett elméleti vizsgákon, képzéseken vehetnek részt, valamint képzési anyagokat, online előadásokat, webináriumokat, bemutatókat tekinthetnek meg és megvásárolhatják a hozzáférést a Szövetség szolgáltatásaihoz.

3. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelését, az Online Oktatási Felületen regisztrálók kifejezett hozzájárulásával végezzük. A hozzájárulás kifejezésének módja a regisztráció.

4. A kezelt adatok köre

Az Online Oktatási Felület nyilvántartásában a regisztrált felhasználók nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, édesanyja nevét, lakcímét és e-mail címét és lakcímét, valamint a képzésekre történő jelentkezés adatait kezeljük (regisztráció időpontja, regisztrációs kód, befizetés kódja és ideje), melyek felhasználásával az elvégzett képzésekről oklevelet állítunk ki. Bejelentett képzési tevékenységen való részvétel esetén – amennyiben jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez felnőttképzési szerződés megkötése szükséges – további adatok kezelésére is sor kerül: nem, TAJ szám, tartózkodási cím, személyazonosságot igazoló okmány típusa és sorszáma, legmagasabb iskolai végzettség, oktatási azonosító.

5. Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokat az érintetti hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

6. Az adatfeldolgozók köre

 • Cégnév: Oxford One Zrt.
 • Székhely: 1014 Budapest, Szentháromság utca 15.
 • Adatkezelés célja: Online Oktatási Felület üzemeltetése, nyilvántartások kezelése, informatikai szolgáltatás, fejlesztés

 

 • Cégnév: Topsoft Rendszerház Zrt.
 • Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 11-15.
 • Adatkezelés célja: informatikai szolgáltatás, ügyfélkapu üzemeltetés, nyilvántartások kezelése

7. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a Szövetség bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és megfelelő információtechnológiai biztonság mellett kezeli. Adattovábbítás harmadik félnek nem történik.

8. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó bármikor kérheti személyes adatai törlését vagy módosítását, kérhet felvilágosítást a személyes adatainak kezeléséről, tiltakozhat az adatkezelés ellen vagy kérheti azok átadását az  alábbi elérhetőségeinken:

 • E-mail: office@lovasszovetseg.hu
 • Levelezési cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 7.

Amennyiben a felhasználó álláspontja szerint a Szövetség megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírást, az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében panasszal élhet postai úton vagy e-mail-ben. A vezető a panasz teljes körű, alapos kivizsgálását rendeli el az adatvédelmi felelős bevonásával.

A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmének vizsgálatára a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti.

A felhasználó az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén az üzemeltető székhelye, illetve választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat.

 

Érvényes 2021. 02. 10-től visszavonásig.